Wydawnictwo Jedność Kielce

3 latki – ——————————————————-

4 latki – „Świat dziecka Bożego”.

5 latki – „Spotkania dzieci Bożych”.

6 latki – „Tak, Jezus mnie kocha”.