Image Alt

Informacje dyrektora

Drodzy Rodzice i uczniowie, Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020. Wszyscy uczniowie 0 – VIII, dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły według grafiku dowozów na godzinę 8.00 i udają się w maskach do swoich klas na spotkanie z wychowawcą. Po otrzymaniu świadectw uczniowie idą do autobusów i odjeżdżają. Uczniowie miejscowi 0-VIII, przychodzą do swoich klas na godzinę 9.00 Dzieci 3,4,5 latki nie przychodzą na zakończenie roku szkolnego. Rodzice nie

Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji, której nie przypuszczaliśmy, że zdarzyć się może u nas. Fakt zamknięcia szkół zaskoczył nas wszystkich, nigdy nie sądziliśmy, że w takich okolicznościach, zagrażających życiu, będziemy musieli przestawić się na inny sposób nauczania. W normalnych warunkach, wprowadzanie nowum poprzedzane jest udziałem nas w wielu formach doskonalenia, omawiane jest w zespołach nauczycielskich i zatwierdzane na radach pedagogicznych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się

Skip to content