W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole bierze udział w projekcie pt. „Aktywnie
i twórczo z Pluszowym Misiem”. Dzięki udziałowi w owym projekcie nasze dzieci korzystają
z wielu zajęć, które kształtują kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. W ramach projektu biorą udział w następujących zajęciach:

 1. Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje matematyczne, które rozwijają i wykorzystują myślenie matematyczne w celu rozwijania problemów wynikających z codziennych sytuacji: przeliczania, klasyfikowania, mierzenia, ważenia, rozróżniania stron, rytmu, następstwa czasu. Budzą ciekawość i aktywność poznawczą dzieci. Rozwijają zdolności dzieci do wysiłku umysłowego.
 2. Zajęcia indywidualne rozwijające kompetencje matematyczne i umiejętności uczenia się, aby wyrównać szanse edukacyjne dziecka.
 3. Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje cyfrowe – TIK, które są ukierunkowane na rozwój
  u dzieci pewnego, krytycznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych, uczą kodowania. Dzieci nabywają umiejętność korzystania z technologii cyfrowych w celu uczenia się
  i udziału w społeczeństwie, będą potrafiły korzystać z informacji i danych, komunikować się, współpracować, tworzą treści cyfrowe adekwatne do etapu edukacyjnego, poznają jakie zagrożenia występują w internecie.
 4. Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje przyrodnicze, dzięki którym dzieci nabywają wiedzę
  o zasadach rządzącym światem przyrody. Przedszkolaki obserwują zjawiska atmosferyczne, przyrodnicze, biorą udział w zabawach eksperymentalno-doświadczalnych, dzięki czemu wykazują myślenie przyczynowo-skutkowe i formułują wnioski.
 5. Zajęcia grupowe „Przedszkolak w krainie muzyki”, dzieci podczas zajęć eksperymentują z rytmem, głosem oraz dźwiękiem. Działania pozwalają na odkrywaniu w dzieciach naturalnych predyspozycji i uzdolnień, a dodatkowo zajęcia przybliżają przedszkolaki do nauki matematyki poprzez rytm, melodię i tempo w naturalny sposób.
 6. Zajęcia grupowe „Kreatywny przedszkolak – innowacyjny dorosły”, u dzieci podczas zajęć pobudza się kreatywną postawę, podejmowanie nieszablonowych aktywności poprzez realizowanie zróżnicowanych działań plastycznych, pracują w grupach, rozwijają wyobraźnię, pobudzają umiejętności manualne, poznają różne techniki plastyczne. Zajęcia rozwijają u dzieci twórczą postawę, kreatywność oraz poczucie estetyki.
 7. Zajęcia grupowe umiejętność posługiwania się językami obcymi – j. angielski, przedszkolaki podczas zajęć nabywają adekwatnie do swojego wieku zdolność do prawidłowego i skutecznego korzystania z języka obcego, aby mogły porozumiewać się, rozumieć i tworzyć podstawowe informacje.
 8. Zajęcia grupowe „Twórcza aktywność ruchowa”, podczas zajęć dzieci uczą się tworzenia i odtwarzania prostych układów choreograficznych, rozwijają inwencję twórczą poprzez eksperymentowanie z rytmem i ruchem, przełamują nieśmiałość.

W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, drobne wyposażenie i inne elementy niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Zakupiony sprzęt TIK, doposażenie, odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne umożliwiają dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i wszechstronny rozwój. Ponadto udział w projekcie pozwala dzieciom na udział w warsztatach wyjazdowych takich jak:

 1. Warsztaty edukacyjne w Centrum Wiedzy o Wodzie, w Hydropolis we Wrocławiu
 2. Warsztaty edukacyjne w Centrum Nauki Keplera, w Zielonej Górze
 3. Warsztaty edukacyjne w Parku Krasnala, w Nowej Soli
 4. Warsztaty edukacyjne w DELI, w Parku edukacyjno-rozrywkowym, w Poznaniu
 5. Warsztaty edukacyjne w „Krainie Smaków”, w Boszkowie

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci nabędą nowe i utrwalą już nabyte umiejętności, poznają nowe miejsca, a nasze przedszkole zyskało wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, które będą służyły przedszkolakom przez lata.