Od początku roku szkolnego 2022/2023 w naszym przedszkolu w ramach projektu AKTYWNIE I TWÓRCZO Z PLUSZOWYM MISIEM, dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach plastycznych. Zajęcia miały na celu rozwijać u dzieci dbanie o estetykę wykonywania prac; naukę i utrwalanie nazw kolorów, słuchanie ze zrozumieniem; ćwiczenie chwytu pęsetowego; ćwiczenie motoryki małej,  kształcenie koordynacji wzrokowo- ruchowej; dążenie do wykonywania pracy do końca; uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych; dostrzegania form oraz bogactwa barw w naturze; rozwijanie wyobraźni oraz aktywności twórczej dziecka; rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach i chętnie podejmowały się zadania.

Większość prac była realizowana przez więcej niż jeden blok czasowy.