W poniedziałek 18 października obchodzony był Dzień Łącznościowca, Dzień Poczty, Dzień Listonosza oraz Dzień Służby Zdrowia, dlatego Przedszkolaki, jak co roku udały
się z laurkami, kwiatkami i życzeniami do obu placówek. Było nam bardzo przyjemnie połączyć przyjemne z pożytecznym, ponieważ w drodze powrotnej korzystając z całkiem jeszcze przyjemnej pogody, poszliśmy do parku po dary jesieni.
Notatkę sporządziła: Magdalena Szczepaniak