ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

2022/2023

Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej

Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia

 

Lp. WYDARZENIE DATA OSOBA ODPOWIEDZIALNA
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022r. Nauczyciele
2. Zebranie rodziców (wybór Zarządu Rady Rodziców) 14.09.2022r. Dyrektor i wychowawcy
w grupach
3. Dzień Przedszkolaka 20.09.2022r. Wszyscy nauczyciele
4. Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2022r. Uroczyście w szkole
5. Pasowanie na Przedszkolaka i Dzień Pluszowego Misia 25.11.2022r. K. Ilmak, E. Tyszkowska,
Ż. Miaskowska
6. Dzień Górnika 02.12.2022r. Nauczyciele
7. Wigilia dla pracowników przedszkola i szkoły 21.12.2022r. J. Jasik, M. Szczepaniak
8. Zebranie z rodzicami 11.01.2023r. Wychowawcy w grupach
9. Dzień Babci i Dziadka 20.01.2023r. Na sali MGOK (na dwie grupy 3,4-latki; 5,6-latki)
10. Rada Pedagogiczna 01.2023r. Dyrektor
11. Bal karnawałowy 27.01.2023r. Wychowawcy w grupach
12. Wiosenna przerwa świąteczna 10.04.2023r. ——————
13. Zebranie z rodzicami 10.05.2023r. Dyrektor i wychowawcy
14. Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja” 27.05.2023r. Wszyscy pracownicy
15. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 06.2023r. Dyrektor
16. Zebranie trójek klasowych-ustalenie wysokości składek  ubezpieczenia 06.2023r. Dyrektor i Rada Rodziców
17. Uroczyste zakończenie roku i RP analityczna 23.06.2023r. Dyrektor i nauczyciele
18. Rada Pedagogiczna przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 Do uzgodnienia Dyrektor