15 listopada podczas zajęć logopedycznych grupa RYBKI korzystała z pomocy dydaktycznych
Były to „3-elemntowe historyjki obrazkowe” które mają walory edukacyjno – wychowawcze min;
– rozwijają wyobraźnię;
– rozwijają mowę i wzbogacają słownictwo;
– uczą myślenia przyczynowo – skutkowego;= i spostrzegawczości;
– uczą zachowania w wyjątkowych sytuacjach.
Dzieci zachwyciła gra „Ładnie mówię głoski”. Jest to gra słowno – obrazkowa wspomagająca prawidłową wymowę głosek [s,z,c,dz] oraz [sz,ż,cz,dż].  Jest to pomoc logopedyczna, którą wykorzystuje się po wywołaniu trudnych dla dziecka głosek. Dziecko bawiąc się ćwiczy prawidłową artykulację głosek w różnych pozycjach wokalicznych i różnym sąsiedztwie fonetycznym.