Tradycyjnie, w pierwszych dniach nowego roku szkolnego odbyło się zebranie z rodzicami. Frekwencja była duża, ale nie wszystkim rodzicom udało się dotrzeć.

Podczas zebrania ogólnego p. dyrektor Justyna Jasik przedstawiła misję szkoły oraz koncepcję pracy szkoły na ten rok i kolejne lata swojej kadencji. Prezentacja będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

Ponadto zaprezentowano już podjęte kroki w celu rozwoju szkoły (m.in. stworzenie pracowni komputerowej dla klas I-III, pozyskanie biurek komputerowych oraz drewna na ławki dla uczniów, udział w projektach, tj. „Laboratoria przyszłość”, „Aktywna tablica”, „Poznaj Polskę”).
Podane zostały także propozycje zajęć pozalekcyjnych i warsztatów, w jakich będą mogli brać udział uczniowie naszej szkoły (np. „SKS z Orlenem”, „Fabryka Talentów”, warsztaty ceramiczne, koła przedmiotowe dla uczniów klas ósmych).

Po zebraniu ogólnym odbyły się spotkania z wychowawcami klas, na których przedstawiono informacje dotyczące ubezpieczenia dzieci (szczegóły przesłano w wiadomościach w e-dzienniku), wyłonione zostały tzw. trójki klasowe oraz delegaci do szkolnej Rady Rodziców.

Podczas spotkania dyrekcji z Radą Rodziców wyłonione zostało prezydium w składzie:
Przewodnicząca – Milena Maćkowiak
Zastępca – Paulina Stankiewicz
Skarbnik – Magdalena Walaszczyk

Dziękujemy za dotychczasową pomoc i współpracę wszystkim, którzy nie pozostali obojętni na potrzeby dzieci i wspomogli nas finansowo, jak również swoim czasem i zaangażowaniem.

 

WIZJA ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W SZLICHTYNGOWEJ (PREZENTACJA)